John Owen Did Not Read Hebrews Like A Baptist (Part 1)

It is the habit of some of our Particular Baptist friends to imply, suggest, or even to say plainly that the great English Reformed theologian John Owen (1616–1683) was practically Baptist in his covenant theology.1 He is arguably one of the greatest theologians . . . Continue reading →

Devlet Kiliseyi Taklit Etmeli Mi?

K isimli bir okuyucumuz bana yazarak şu soruyu sordu: “Eğer Tanrı’nın Sözü kadınların öğretmesini ve yetki kullanmasını yasaklıyorsa, devlet neden aynı ilkeyi izlemesin?” Bu güzel ve ilginç bir soru. Elçi’nin 1 Timoteos 2:11-13’te kadın-erkek ilişkilerine dair öğretisini 613 emir (mitzvoth) yerine yaratılışa . . . Continue reading →

Hepimiz Gerçekten İbrahim’in Çocukları mıyız?

Geçenlerde duyduğum bir şey, üç büyük Batı dini hakkında sıkça dile getirilen bir iddiayı düşünmeme neden oldu: Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam. Hepimizin sık sık “kitap ehli” ve aynı sıklıkta da “İbrahim’in çocukları” olduğumuz söylenir. Bazen bu iki ortak noktaya dayanarak, birbirimizi ortak . . . Continue reading →

Abraham, Moses, and Baptism

I am in the midst of an interesting discussion of baptism with a friend. This friend has Baptist convictions, yet he understands Reformed theology better than many of the Reformed. He is quite sympathetic to historic and confessional Reformed theology. For example, . . . Continue reading →

Keep Yourselves in God’s Love––An Exposition of Jude’s Epistle (9): Lean Not On Your Own Wisdom

Nevertheless in like manner also these false teachers by being dreamers, on the one hand defile the flesh, but also rebel against authority, but further blaspheme the glorious angels. 9Now, Michael the archangel, while deliberating with the devil, disputed about Moses’ body, . . . Continue reading →

Keep Yourselves in God’s Love––An Exposition of Jude’s Epistle (8): The Lord’s Word is Better than Our Own

Nevertheless in like manner also these false teachers by being dreamers, on the one hand defile the flesh, but also rebel against authority, but further blaspheme the glorious angels. Jude 8 (author’s translation) GPS, especially as we have it on our phones, . . . Continue reading →